ශ්‍රමදානමය පිංකම - ශ්‍රී සම්බුද්ධ රාජ මාළිගාව

අරමුණ

අප භාග්‍යවත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උතුම් සම්බෝධිය ලබා වසර 2600 ක් සමරනු වස්, ඒ උතුම් ශ්‍රී සම්බුද්ධත්වයට උපහාර පූජාවක් ලෙස ඉදිවෙන ශ්‍රී සම්බුද්ධ රාජ මාළිගාවේ ඉදිකිරිම් හා අනෙකුත් කටයුතු උදෙසා සැදැහැ සිතින්, අප ශක්ති පමණින් දායකවෙමින්, ඒ මහා පුණ්‍ය සංකල්පය පරිපුර්න්නත්වයට පත්කරගැනීමට සහය වෙමින් මෙලොව පරලොව සැප උදාකරන මහගු පුණ්‍යධර්මයන් රැස්කර ගැනීම.

ස්ථානය

පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව, වඩුවාව, පොල්ගහවෙල.

දිනය

2012 පෙබරවාරි මස 18 වන දින පමණක් ශ්‍රමදානමය පිංකම පැවැත්වුනි.

2600 ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය නිමිතිකොටගෙන පොල්ගහවෙල මහමෙව්න භාවනා අසපුවේ අභිනවයෙන් ඉදිවෙන…
see more


පුණ්‍යාණුමෝදනාවේවා!

නොබැදි දම් සෙවන වැඩසටහනට සහභාගි වන සීදුව ප්‍රදේශ වාසී පින්වතුන්ටත් සහ

නන් අයුරින් උදව් උපකාර කල සියලු පින්වතුන්ටAdd a comment

*

Contact

  • Nobadi Sadaham Yathrawa
  • No. 1/2, Suriya mal Pura. Prince Gate
  • Sri Lanka
  • E-mail: contact@nobadiyathrawa.org
  • Tel:+94779814786
Copyright © 2011 Nobadi Yathrawa All rights reserved.