බුද්ධ ප්‍රථිමා වහන්සේ පූජාව

අරමුණ

සිව් දිගින් වඩින ආර්ය මහා සංඝරත්නය වෙත සිල් ගුණ දම් පිරීම සදහා අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කිරීම සදහා සිව් පසයෙන් උපස්ථාන කිරීමෙන්, අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීමෙන් මගින් මෙලොව පරලොව සැප උදාකරන පින් රැස් කර ගැනීම.

සිදුකල කාර්ය

මහමෙව්නා අමාවතුර භාවනා අසපුවේ කළණ මිතුරන් පිරිසක් එකමුතු වී සිව් දිගින් වඩින ආර්ය මහා සංඝරත්නය උදෙසා ඉදිකරණ ලද සංඝා වාසය හා පොහොය ගෙය සදහා අවශ්‍යව පැවති බුද්ධ ප්‍රථිමා වහන්සේ පූජා කිරීම.

ස්ථානය

මහමෙව්නා ඉසිපතන භාවනා අසපුව, සේරුපිට ජනපදය, කළුතර දකුණ.

දිනය

2010 ජුලි 15 වෙනි දින

වැඩසටහන් පෙළගැස්ම

 • ප්‍රථිමා වහන්සේ තනවා නිම කල ස්ථානයෙන්, සභාපතිතුමාගේ නිවසට වඩම්මවා ගෙන ඒම.
 • ප්‍රථිමා වහන්සේට මල්, සුවඳ දුම්, සුවඳ පැන් වලින් පුද සත්කාර පැවැත්වීම.
 • ගිලන් පස පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව පිරිත් සජ්ඡායනාවක් පැවැත්වීම.
 • පසුදා හිමිදිරි උදෑසන ගෞරව පූර්වකව ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව පිරිත් සජ්ඡායනා මධ්‍යයේ සේරුපිට මහමෙව්නා අසපුව වෙත බුද්ධ ප්‍රථිමා වහන්සේ වැඩමවීම.
 • උදෑසන බුද්ධ පූජාව සහ බුද්ධ වන්දනාව
 • සිව් දිගින් වඩින ආර්ය මහා සංඝරත්නය උදෙසා සංඝාවාසය සහ පොහොයගෙය පූජා කිරිම.
 • පැමිණ සිටි සියළු දෙනාගේ සාදු කාර මධ්‍යයේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ පොහොය ගෙය වෙත වඩම්මවාගෙන යාම.
 • පින්වත් නාවලපිටියේ ආරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුලිකත්වයෙන් සහභාගි වූ ස්වාමීන් වහන්සේලා, පැමිණ සිටි සියලු දෙනා ශීලය සමාදන් කොට පිරිත් සජ්ජායනා කිරීමෙන් අනතුරුව සංඝාවාසය හා පොහොය ගෙය සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් පූජා කිරීම.
 • ආර්ය මහා සංඝරත්නය උදෙසා දානය පූජා කිරීම.
 • පින්වත් නාවලපිටියේ ආරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ධර්ම දේශනාව, භාවනා වැඩසටහන හා පුණ්‍යණුමෝදනාව පැවැත්විම.
 • වැඩසටහන නිමාව.Add a comment

*

Contact

 • Nobadi Sadaham Yathrawa
 • No. 1/2, Suriya mal Pura. Prince Gate
 • Sri Lanka
 • E-mail: contact@nobadiyathrawa.org
 • Tel:+94779814786
Copyright © 2011 Nobadi Yathrawa All rights reserved.