බෞද්ධ කොඩිය

Posted by
|

බෞද්ධ කොඩිය

වර්ණ සංයෝජනය

බෞද්ධ කොඩිය නිර්මාණය වී ඇත්තේ නීල (නිල්) පීත (කහපාට) ලෝහිත (රතුපාට) ඔදාත (අළුපාට) මාංජෙෂට (මදටියපාට) ප්‍රභාස්වර (සියලුපාටයන්ගේ එකතුව) යන වර්ණයන්ගෙන් යුත් තීරු සයකිනි. බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇතිවන අතිමාත්‍ර ප්‍රීති සහගත අවස්ථාවන්හිදී බුදු සිරුරින් සවනක් රැස් විහිදෙයි. එම රැස් පදනම්කොට ගෙන ඉහත සඳහන් වර්ණ හෙවත් පාට භාවිතාකොට ඇත. එමනිසා බෞද්ධ කොඩියෙන් පිළිබිඹු වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරුරින් නික්මුණ රශ්මි මාලාවන්ය.

 

බෞද්ධ කොඩිය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති

  • කොඩියේ හැඩය ඍජු කෝණාශ්‍රකාර විය යුතුය.
  • කොඩියේ පලල හා දිග අතර අනුපාතය 2:3 විය යුතුය.
  • බෞද්ධ කොඩිය මත සංකේත හෝ අකුරු/ වචන/ වගන්ති මුද්‍රණය නොකළ යුතුය.

 

ආරම්භක වර්ෂය

1885.04.28 (වෙසක් පොහෝ දින)

 

ජාත්‍යන්තර සම්මතය

1950 මැයි මස 25 දින මහනුවරදී පැවැත් වූ ලෝක බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සමාරම්භක රැස්වීමේදී මහාචාර්ය ජී. පී. මලලසේකර මහතාගේ යෝජනාවක් අනුව රාජ්‍ය 29 ක නියෝජිතයන්ගේ ඒකඡන්දයෙන් මෙම  කොඩිය ලෝක බෞද්ධ කොඩිය වශයෙන් සම්මත විය.

(උපුටාගැනීම හැගොඩ විපස්සි හිමියන්ගේ ධජෝහාස කෘතියෙනි.)

 

සටහන් : බෝධි වන්නිආරච්චි

Add a comment

*


Contact

  • Nobadi Sadaham Yathrawa
  • No. 1/2, Suriya mal Pura. Prince Gate
  • Sri Lanka
  • E-mail: contact@nobadiyathrawa.org
  • Tel:+94779814786
Copyright © 2011 Nobadi Yathrawa All rights reserved.